- léčebná a preventívní péče pro děti a dorost
  od 0 do 19 let vč. nadstandartních očkování

- návštěvní služba u novorozence

- služby laktační poradkyně

- telefonické a emailové konzultace

- vyšetření CRP, Strep A, glykemie ihned v  ordinaci, ostatní běžná laboratorní  
  vyšetření s výsledkem dostupným i v den odběru