Vážení rodiče, mimo pravidelné očkování je možné Vašemu dítěti poskytnout
i následující vakcíny, viz níže. Tato očkování jsou nepovinná, prováděná na Vaši žádost
a nejsou , až na vyjímky, hrazena státem ani z prostředků zdravotního pojištění.
Veškeré dotazy týkající se očkování Vám rády zodpovíme.

                                                                                                za ordinaci MUDr. Eva Březinová

 

Rotarix, Rota-teq………………….proti rotavirům způsobujícím kojenecké  průjmy,
                                                           zahajuje se v šestém týdnu života a musí být
                                                           dokončeno do 24. (26.) týdne života

 

Havrix, Avaxim, Vaqta…………..proti hepatidě A (virový zánět jater)

 

FSME, Encepur………………..…proti klíšťové meninoencefalitidě (virový zánět  mozku
                                                         a mozkových plen)

 

Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 .…proti lidskému papilomaviru 16 a 18 (HPV 16 a  18)
                                                            které jsou ve vztahu ke
karcinomu děložního čípku,
                                                            v případě vakcíny Gardasil také genitálnívh bradavic,

                                                            karcinomu anu a ORL oblasti. Při očkování mezi 13
                                                            a 14 rokem věku je vakcína Cervarix (zcela) Gardasil
                                                          
( částěčně) hrazena z prostředků veřejného
                                                                                zdravotního pojištění.  

                                                                    

Menveo, Nimenrix...........................proti meningokokovým nákazám způsobeným
                                                             Neisseria menigitidis A,C,Y,W135

                                                                       

Bexsero, Trumenba .......................proti meningokokovým onemocněním způseobeným
                                                             Neiss. meningitidis  sk B

 

Varilrix, Priorix Tetra………..........proti planým neštovicím, vakcína Priorix Tetra je
                                                             kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím,
                                                            zarděnkám a planým neštovicím a je alternativou
                                                            k vakcíně Priorix podávané dětem v batolecím věku

 

Vaxigrip Tetra ………………........proti chřipce

 

Prevenar 13, Synflorix, ……….proti pneumokokovým ivazivním infekcím. Synflorix
                                                        a  Prevenar 13 jsou vakcíny konjugované určené
                                                        k očkování kojenců a batolat, přičemž vakcína  Synflorix
                                                       je v současné době, za splnění specifických podmínek,
                                                       kojencům hrazena z prostředků zdravotního pojištění,
                                                       vakcína Prevenar 13 je hrazena částečně.